• امروز سه شنبه سوم بهمن 1396 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

مقاله ، گستره مباني وقف در قرآن کريم

پنج شنبه 27 مهر 1396          20 رای به این مطلب

مقاله ، وقف عاملی مهم در اقتصاد اسلام

پنج شنبه 27 مهر 1396          20 رای به این مطلب

مقاله ، پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

پنج شنبه 27 مهر 1396          19 رای به این مطلب

مقاله ، وقف و توسعه سیاسی

پنج شنبه 27 مهر 1396          16 رای به این مطلب

3

2

1