• امروز سه شنبه سوم مهر 1397 

اطلاعیه شماره 2     

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

1-       یک باب انبار معروف به آب انبار خواجه واقع در خیابان قیام (مزایده نوبت اول)

2-       دو باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به مسجد حضرت حجت بن الحسن العسکری واقع در بلوار 17 شهریور (مزایده نوبت اول)

3-     شش دانگ سه قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه حاجیه زهرا خانم بنت حاجی علی واقع در محمد آباد(مزایده نوبت اول)

4-     دو قطعه زمین کشاورزی متعلق به موقوفه مرزبان بن دینار شریف آباد اردکان (مزایده نوبت اول)

5-      یک قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه غلامرضا امرالهی بیوکی (مزایده نوبت اول)

6-      یک باب عرصه و اعیان مسکونی متعلق به موقوفه رقیه خانم واقع در خیابان امام (مزایده نوبت اول)

7-     دو باب عرصه و اعیان اداری متعلق به موقوفه باغ شهاب (مزایده نوبت اول)

8-     شش دانگ یک باب عرصه و اعیان مسکونی و دو باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفات مسجد نمک کوب (مزایده نوبت اول)

9-      شش دانگ دو باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه امامت مسجد شیخداد (مزایده نوبت دوم) (باشی و فیاضی)

10-     هشت باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه امامت مسجد شیخداد (در مزایده نوبت اول)

11-     یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه مسجد چهار کوچه واقع در بلوار بسیج (مزایده نوبت اول)

12-     شش دانگ یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به مسجد فرط واقع در خیابان قیام (مزایده نوبت دوم)

13-   دو قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه غفور ولد حسین واقع در شاهدیه (مزایده نوبت اول)

14-   یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه استاد حسین بن آقا جعفر و استاد باقر بن آقا مبین واقع در بلوار شهید بهشتی (مزایده نوبت اول)

15-    واگذاری به اجاره با حق تملک اعیان پنج قطعه زمین مسکونی متعلق به موقوفه نامدار جمشید واقع در بلوار جعفر صادق (مزایده نوبت اول)

16-    یک قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه محمد علی زرگران واقع در بلوار صابر یزدی (مزایده نوبت اول)

17-   یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه حاج غلامرضا جبروتی یزدی (مزایده نوبت دوم)

18-   سه قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه حاجیه زهرا خانم بنت حاجی علی واقع در محمدآباد (مزایده نوبت دوم)

19-    یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه مسجد بیاق خان واقع در خیابان امام (مزایده نوبت دوم)

20-    یک باب عرصه و اعیان تجاری متعلق به موقوفه شفیع بن هاشم (مزایده نوبت دوم)

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده تا تاریخ 27/5/95 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد واقع در خیابان مطهری مراجعه و یا با شماره تلفن 03537281722 تماس حاصل فرمایند.

اطلاعیه شماره 1
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد در نظر دارد یک باب مغازه متعلق به موقوفه شفیع بن هاشم به متراژ 27 متر مربع واقع در خیابان قیام -میدان خان از طریق مزایده واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد اجارات اداره اوقاف شهرستان یزد واقع در خ شهید مطهری مراجعه و یا با شماره 37281722 تماس حاصل نمایند.