• امروز سه شنبه سوم مهر 1397 

اطلاعیه مناقصه

صفحه ی اصلی / اطلاعیه مناقصه

«تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي»

امامزاده سید جعفر محمد (ع) شهرستان یزد در نظر دارد انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری کلیه فضاها و متعلقات و حفظ و آبیاری و نگهداری فضای سبز آستان مقدس امامزاده را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1- نگهداري فضاي سبز به متراژ تقریبی 10000 مترمربع

2- نظافت و تنظيف فضاي مسقف به متراژ تقریبی 8000 مترمربع

3- نظافت و تنظيف فضاي روباز به متراژ تقریبی 36000 مترمربع

4- سپرده شركت در مناقصه 105/000/000 ریال كه بايد به حساب شماره 128/93008790439 به نام حساب سپرده شرکت در مناقصه به نام امامزاده سید جعفر محمد (ع) نزد بانك ملی واریز یا به صورت ضمانت نامه بانكي طبق نمونه عمل بانك ها تهيه و تسليم شود.

5- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1396/03/30 تا پايان وقت اداري 1396/04/04

6- محل دريافت اسناد مناقصه: یزد سه راه تعاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد طبقه همکف دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد

قيمت اسناد مناقصه 200 هزار ريال ( بیست هزار تومان) است كه بايد به شماره حساب 128/93008790439 نزد بانك ملی واريز و فيش آن به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد تحويل گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و اور خیریه استان یزد به آدرس : yazd.oghaf.ir مراجعه نمایید.

7- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: تا پايان وقت اداري مورخ1396/04/15 مي باشد.

8- تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 10 صبح مورخ 1396/04/17 در محل دفتر مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد

ضمناً دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

همچنين هزينه درج آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.