استان يزد
آزمون بزرگترین رویداد قرآنی کشور در شهرستان ابرکوه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
جمعه 29 بهمن 1395    
بازدید: 64

درپنجمین مرحله از آزمون حفظ قرآن کریم شرکت کنندگان خواهر و برادر در رشته های حفظ جزء 30 ، جزء30و1 ، جزء30و1و2 ، 5جزءاول ، 10جزءاول ، 15جزءاول ، 20جزءاول ، کل قرآن کریم ، حفظ150موضوع ، حفظ 300موضوع ، حفظ 120موضوع به رقابت پرداختند.

 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa