استان يزد
به همت اداره اوقاف و امور خیریه مهریز و با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان رقابت 300 حافظ قرآن کریم در آزمون کتبی تربیت حافظان قرآن در زینبه مزویر آباد مهریز برگزار شد.
جمعه 29 بهمن 1395    
بازدید: 69
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa