استان يزد
مرحله پنجم آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم در بخش برادران در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار شد.
جمعه 29 بهمن 1395    
بازدید: 65
 
 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa