استان يزد
با حضور معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ، معاون استاندار و مدیر کل اوقاف استان و اقشار مختلف نمایشگاه آرامش بهاری در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد گشایش یافت.
یک شنبه 29 اسفند 1395    
بازدید: 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa