استان يزد
هم زمان با ظهر امروز مراسم ویژه تحویل سال با حضور اقشار مختلف مردم در صحن و سرای بارگاه منور امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد برگزار شد.
دوشنبه 30 اسفند 1395    
بازدید: 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa