استان يزد
خادمین امامزادگان استان یزد در مراسم پیاده روی اربعین سال 96 موکب های خدکت به زائران حسینی را برپا کردند.
سه شنبه 23 آبان 1396    
بازدید: 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa