• امروز یک شنبه نوزدهم اردیبهشت  1400 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

استانداری یزد

سامانه تدارکات دولت

پیام رسان سروش

میز خدمت

فرم های کاربردی

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

مقاله ، گستره مباني وقف در قرآن کريم

پنج شنبه 27 مهر 1396          1228 رای به این مطلب

مقاله ، وقف عاملی مهم در اقتصاد اسلام

پنج شنبه 27 مهر 1396          573 رای به این مطلب

مقاله ، پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

پنج شنبه 27 مهر 1396          575 رای به این مطلب

مقاله ، وقف و توسعه سیاسی

پنج شنبه 27 مهر 1396          534 رای به این مطلب

3

2

1