• امروز سه شنبه دوم بهمن 1397 

مزایده ها - مناقصه ها

صفحه ی اصلی / مزایده ها - مناقصه ها

فرم شرکت در مزایده ها (لطفا فرم را پس از تکمیل نمودن در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه ذینفع قرار دهید)
**دانلود کنید**
 
*شهرستان اشکذر (تلفن تماس 32723700 ):
- مزایده: زمین مشجر پسته به متراز تقریبی 16129 همراه با 3 ساعت آب واقع در روستای اسلام آباد
اجاره بهای پایه: 150.000.000 ریال سالیانه (برای مدت5 سال)
 
*شهرستان یزد (تلفن تماس 38272111):
دانلود کنید