• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

گزارش عملکرد فرهنگی

صفحه ی اصلی / گزارش عملکرد فرهنگی

11 افزایش 50 درصدی بهره مندان از نیات واقفین با توسعه اجرای طرح ویژه های اجتماعی
12 برقراری تعامل سازنده با 50 درصد موسسات خیریه در جهت وقف موسسات مذکور
13 ایجاد مدارس اسلامی
14 شناخت 50 درصدی مردم نسبت به مفاهیم و جایگاه وقف
15 جهت دهی خیرین جهت ایجاد وقف های جدید متناسب با نیازهای روز جامعه
16 راه اندازی و فعالسازی 2000 انجمن یاوران وقف
17 پوشش 50 درصد از اصحاب وقف در برنامه های تبلیغی و ترویجی فرهنگ وقف
18 افزایش 50 درصدی زائرین بقاع متبرکه
19 استقرار و فعال سازی 5 هزار مرکز فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه
20 ارتقاء سطح برنامه های فرهنگی و بصیرتی در جهت تعمیق باورهای دینی و نشر فرهنگ و سیره اهل بیت علیهم السلام
22 تعالی فرهنگ زیارت و خدمت رسانی به زائران پیاده اماکن متبرکه
23 جذب و ارتقاء جایگاه مدیریت مردمی در اداره عمران و آبادانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
24 زائر پذیر نمودن 3500 بقعه
25 فعالیت 40 هزار مبلّغ اعزامی و بومی در بقاع متبرکه
26 ارزیابی، بهینه سازی و ارتقاء مدیریت بقاع از طریق 30 هزار عضو هیأت امناء بقاع متبرکه