• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

فرم های کاربردی

صفحه ی اصلی / فرم های کاربردی

جهت عضویت در هیات امنای اماکن مذهبی (امامزادگان/ بقاع متبرکه/ مساجد/ حسینیه ها و ... لطفا فرم های زیر را دریافت، پس از تکمیل در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خود قرار دهید.