• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

صفحه ی اصلی / معاونت توسعه منابع و پشتیبانی


جذب اعتبارات دولتی(هزینه ای)

جذب اعتبارات دولتی(تملک دارائیهای سرمایه ای)

تکمیل نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه

نظارت و پایش برنامه های عملیاتی

ارزیابی عملکرد کارکنان

طراحی و پیاده سازی نظام جانشین پروری

برنامه ریزی و اجرای دوره و کارگاه های آموزشی تخصصی

برگزاری آموزشهای تخصصی مدیریتی برای تمام رده های مدیریتی

ارائه خدمات رفاهی بر مبنای نظام جبران خدمات کارکنان(اردو، ورزشی، پاداش های مناسبتی، بیمه تکمیلی، طرح سلامت، بن غیر نقدی، رستوران و غیره)

اعطای انواع تسهیلات (وام) به کارکنان براساس دستورالعمل ابلاغی

نگهداری ساختمانهای اصلی ، تهیه و تدارک اقلام مصرفی و سرمایه ای ، بلیط

تهیه بانک اطلاعات نظام خدمات و پشتیبانی کشور

مدیریت طرح های پژوهشی

برگزاری نشست تخصصی با دانشگاهها و بنیاد علمی نخبگان