• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

اداره امور قرآنی

صفحه ی اصلی / اداره امور قرآنی


ایجاد موقوفات قرآنی به صورت فردی و مشارکتی 5

تهیه بانک اطلاعاتی و اجرای امینانه نیات موقوفات قرآنی 1

حمایت از طرح های تربیت حافظان قرآن کریم با محوریت موسسات قرآنی مردم نهاد 2500

مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی قرآن کریم استان 20

اجرای فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در بقاع متبرکه(آیین ترتیل خوانی و جزء خوانی، محافل انس ، کرسی تلاوت، جلسات مفاهیم و تفسیر قرآن کریم 600

چاپ و توزیع مصحف قرآن کریم 100000

برگزاری مرحله شهرستانی و استانی مسابقات قرآنی( در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل و معارف قرآن کریم، اذان و 000 بزرگسالان(برادران و خواهران) 22

پشتیبانی و حمایت از مسابقات قرآنی دانش آموزان (آموزش و پرورش) 1