• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

مقاله ، گستره مباني وقف در قرآن کريم

پنج شنبه 27 مهر 1396          1293 رای به این مطلب

مقاله ، وقف عاملی مهم در اقتصاد اسلام

پنج شنبه 27 مهر 1396          637 رای به این مطلب

مقاله ، پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

پنج شنبه 27 مهر 1396          649 رای به این مطلب

مقاله ، وقف و توسعه سیاسی

پنج شنبه 27 مهر 1396          601 رای به این مطلب

3

2

1