• امروز یک شنبه بیست و دوم فروردین 1400 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

استانداری یزد

سامانه تدارکات دولت

پیام رسان سروش

میز خدمت

فرم های کاربردی

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

مقاله ، گستره مباني وقف در قرآن کريم

پنج شنبه 27 مهر 1396          1211 رای به این مطلب

مقاله ، وقف عاملی مهم در اقتصاد اسلام

پنج شنبه 27 مهر 1396          558 رای به این مطلب

مقاله ، پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

پنج شنبه 27 مهر 1396          560 رای به این مطلب

مقاله ، وقف و توسعه سیاسی

پنج شنبه 27 مهر 1396          520 رای به این مطلب

3

2

1