• امروز دوشنبه بیست و سوم مهر 1397 

نشریات

گرو های نرم افزار
مطالب ویژه

دیرین دیرین

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

نرم افزار اندروید ، استفتائات وقف 3
نام نشريه
نرم افزار اندروید ، استفتائات وقف 3

بخش ها: انشاء، قبول و قبض احکام عین موقوفه احکام واقف احکام موقوف علیه احکام تولیت و نظارت احکام عواید و منافع موقوفه اثبات وقف احکام اجاره موقوفه احکام فروش موقوفه احکام تغییر و تبدیل احکام مساجد احکام قبرستان مفاد برخی از الفاظ وقفی احکام اخوات وقف استفتائات جدید گالری صوت گالری تصاویر
 
 

برچسب ها   وقف

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
3
2
1

3

2

1