9 معرفي مديران
  • امروز دوشنبه ششم خرداد 1398 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

جشنواره عکس وقف

فرم های کاربردی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حجت الاسلام والمسلمین حسین زارع زاده مهریزی
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین حسین زارع زاده مهریزی
تلفن
035-38272112
فکس
37330342
پست الکترونیک
جناب آقای مقیمی
عنوان
مسئول حراست
نام مدیر
جناب آقای مقیمی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
محمد حسین کاظمی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
محمد حسین کاظمی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام محمود میرجلیلی
عنوان
رئیس اداره تحقیق
نام مدیر
حجت الاسلام محمود میرجلیلی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
سعید جعفری پور
عنوان
رئیس اداره ثبتی و حقوقی
نام مدیر
سعید جعفری پور
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام هادی امامی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
حجت الاسلام هادی امامی
تلفن
03538272111
فکس
پست الکترونیک
محمد ابوالحسینی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی
نام مدیر
محمد ابوالحسینی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
ابوالفضل خوشنویس
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
ابوالفضل خوشنویس
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
مهدی عزیزی
عنوان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نام مدیر
مهدی عزیزی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
mehdiaziziir@gmail.com