10 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه بیست و دوم فروردین 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

استانداری یزد

سامانه تدارکات دولت

پیام رسان سروش

میز خدمت

فرم های کاربردی

سامانه شکايات

مصطفی  رفیعی خوشنود
عنوان
مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد
نام مدیر
مصطفی رفیعی خوشنود
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام مجید کرمی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
حجت الاسلام مجید کرمی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
ابوالفضل خوشنویس
عنوان
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
نام مدیر
ابوالفضل خوشنویس
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
هادی علیزاده
عنوان
روابط عمومی و اطلاع رسانی
نام مدیر
هادی علیزاده
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام حسین  زارع زاده مهریزی
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد
نام مدیر
حجت الاسلام حسین زارع زاده مهریزی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
ابوالفضل  شاطری محمدآبادی
عنوان
مسئول حراست
نام مدیر
ابوالفضل شاطری محمدآبادی
تلفن
38272111 - داخلی 3113
فکس
پست الکترونیک
محمد حسین کاظمی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
محمد حسین کاظمی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام محمود میرجلیلی
عنوان
رئیس اداره تحقیق
نام مدیر
حجت الاسلام محمود میرجلیلی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
سعید جعفری پور
عنوان
رئیس اداره ثبتی و حقوقی
نام مدیر
سعید جعفری پور
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک
محمدجواد  ابوالحسینی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی
نام مدیر
محمدجواد ابوالحسینی
تلفن
38272111
فکس
پست الکترونیک