• امروز سه شنبه ششم اسفند 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

جشنواره عکس وقف

فرم های کاربردی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 207 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه  شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

1397/10/25 ( یزد ) 123 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب  کارگاه متعلق به موقوفه  مهر بن بهزاد

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب کارگاه متعلق به موقوفه مهر بن بهزاد

آگهی مزایده نوبت اول -یک باب کارگاه متعلق به موقوفه مهر بن بهزاد

1397/10/25 ( یزد ) 152 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 128 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 120 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه  حسینیه خرمشاه

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه حسینیه خرمشاه

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه حسینیه خرمشاه

1397/10/25 ( یزد ) 124 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

1397/10/25 ( یزد ) 155 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

1397/10/24 ( ابرکوه ) 91 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

1397/10/23 ( یزد ) 143 0 رای به این مطلب ادامه مطلب