• امروز سه شنبه نوزدهم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

جشنواره عکس وقف

فرم های کاربردی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مزایده یک دستگاه خودرو 405 مدل  84 شهرستان اشکذر

مزایده یک دستگاه خودرو 405 مدل 84 شهرستان اشکذر

مزایده یک دستگاه خودرو 405 مدل 84 شهرستان اشکذر

 چهارشنبه 23 مرداد 1398   21  0      

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد در نظر دارد، یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ای مدل ۱۳۸۴ موقوفه روضه خوانی از طریق آگهی مزایده و با رعایت شرایط ذیل به فروش برساند :
۱‏‏‏- مبلغ پایه مزایده خودرو طبق نظر کارشناس ۰۰۰‏‏‏/۰۰۰‏‏‏/۲۶۰ ریال میباشد بیمه خودرو تا مورخ ۹۸/۷/۱ میباشد .
۲ هزینه های مربوط به انتقال خودرو اعم از هزینه های تعویض پلاک و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی کلا به عهده برنده مزایده خواهد بود
۳ - هزینه های عوارض شهرداری و خلافی خودرو تا زمان انتقال به عهده موقوفه خواهد بود
۴‏‏‏- هزینه های، آگهی مزایده، کلا به عهده برنده مزایده خواهد بود .
۵‏‏‏ - به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم و بدون سپرده و مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه برسد و یا شرایطی غیر از شرایط مزایده داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و قطعاً شرکت در مزایده حقّی را برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی‌کند .
۶‏‏‏- اگر برنده مزایده، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ به وی نسبت به واریز وجه پیشنهادی و انجام امور مربوط به انتقال سند خودرو خودداری نماید یا در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده‌اش به نفع موقوفه ضبط می‌شود و تا نفر دوم و سوم با حفظ ترتیب به شرطی انتقال داده خواهد شد که مبلغ پیشنهادی از مبلغ پایه کمتر نباشد .
۷‏‏‏- نفرات اول تا سوم اعلامی از طرف کمیسیون مزایده، مبلغ سپرده آنها تا تنظیم قرارداد با نفر اول ضبط خواهد شد .
۸‏‏‏ - متقاضیان می‌بایست ۱۰ درصد مبلغ پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: «آقای .... به کد ملی شماره ................. و شماره تماس .............. راجع به مزایده شماره... مورخ .... موقوفه ....... » تحویل دبیرخانه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نموده و رسید خود را دریافت کنند. متقاضیان می‌توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی غیرعمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اسنتان یزد حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/6/25 اقدام نمایند .
۹‏‏‏- میزان مبلغ پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد،
۱۰‏‏‏ - کمیسیون مزایده در تاریخ 1398/6/26 در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
۱۱‏‏‏- متقاضیان میتوانند جهت بازدید از مورد مزایده در روزهای اداری رأس ساعت ۸ الی ۱۲ در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد حضور یابند. نیز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر صرفاً در ساعات اداری مراجعه و یا با شماره ۳۸۲۷۲۱۱۱ داخلی ۳۱۰۴ تماس حاصل نمایند .

.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار