• امروز یک شنبه بیست و دوم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

میز خدمت

فرم های کاربردی

سامانه شکايات

مزایده ششدانگ حمام موقوفه استهریج مهریز

مزایده ششدانگ حمام موقوفه استهریج مهریز

مزایده ششدانگ حمام موقوفه استهریج مهریز

 دوشنبه 23 دی 1398   34  0      


آگهی مزایده نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز در نظر دارد، ششدانگ حمام موقوفه حاجی محمد جواد ابن حاجی محمد علی به مساحت 629 مترمربع واقع در محله استهریج را با سلب هرگونه حق و حقوق، از طریق آگهی مزایده و با رعایت شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید:
1‏‏‏- مبلغ پایه مزایده حمام ماهیانه 000‏‏‏/800‏‏‏/3 ریال میباشد و مدت زمان قرارداد اجاره از تاریخ تنظیم سند بمدت یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت، مستأجر متعهد است، مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد. در صورت رضایت موجر از مستأجر، طبق قوانین و دستورالعمل‌های جاری اداره اوقاف جهت تمدید قرارداد اجاره اقدام خواهد شد ضمنا با توجه به اینکه حمام موقوفه جزء اثار ملی میباشد برنده مزایده میبایست حد اکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ کمیسیون مزایده مجوز مربوطه ، شغل مورد درخواست خود را از میراث فرهنگی مهریز اخذ و ارائه نماید ضمن اینکه هر گونه عملیات ساختمانی منوط به مجوز میراث فرهنگی خواهد بود.
2‏‏‏- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق را ندارد.
3‏‏‏- مستأجر حق هیچ گونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه را ندارد.
4‏‏‏- مباشرت شخص مستأجر در استیفاء منافع شرط لازم است.
5‏‏‏- پرداخت هزینه های مربوط به اخذ مجوز از نهادها و ادارات دولتی علاوه بر پرداخت اجاره بها بر عهده مستأجر میباشد.
6‏‏‏- هزینه تنظیم اجاره‌نامه، آگهی مزایده، هزینه‌های تعمیرات غیرضروری، تزئینی، جزئی، آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده مستأجر خواهد بود. تنها هزینه‌های اساسی در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کارشناس اداره اوقاف و موافقت موجر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد و هرگز مستأجر نمی‌تواند آن را با اجاره‌بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تأیید موجر هزینه‌ها به مستأجر واریز می‌گردد.
7‏‏‏- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم و بدون سپرده و مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه برسد و یا شرایطی غیر از شرایط مزایده داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و قطعاً شرکت در مزایده حقّی را برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی‌کند.
8‏‏‏-اگر برنده مزایده، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ به وی از تنظیم سند اجاره نامه خودداری نماید یا جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده‌اش به نفع موقوفه ضبط می‌شود و تا نفر سوم با حفظ ترتیب به شرطی به اجاره داده خواهد شد که مبلغ پیشنهادی از مبلغ پایه کمتر نباشد.
9‏‏‏- نفرات اول تا سوم اعلامی از طرف کمیسیون مزایده، مبلغ سپرده آنها تا تنظیم قرارداد اجاره ضبط خواهد شد.
10‏‏‏- متقاضیان می‌بایست 10 درصد مبلغ اجاره‌بهای پایه سالیانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: «آقای .... به کد ملی شماره ................. و شماره تماس .............. راجع به مزایده شماره ..... مورخ .... موقوفه ....... » تحویل دبیرخانه اوقاف شهرستان مهریز نموده و رسید خود را دریافت کنند. متقاضیان می‌توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 16‏‏‏/11‏‏‏/1398 اقدام نمایند.
11‏‏‏- میزان اجاره‌بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد، همچنین باید نوع بهره‌برداری(در رقبات تجاری: شغل و در رقبات مسکونی: تعداد نفرات ساکن) از مورد مزایده را در پشینهاد خود مشخص نمایند که در غیر این صورت در مزایده شرکت داده نخواهد شد.
12‏‏‏- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی موجب اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه در مابقی مدت برای موجر خواهد بود.
13‏‏‏- کمیسیون مزایده در تاریخ 19‏/11‏/98 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود.
14‏‏‏-متقاضیان میتوانند جهت بازدید از مورد مزایده در روزهای اداری رأس ساعت 8 الی 12 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز حضور یابند. نیز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر صرفاً در ساعات اداری به قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز مراجعه و یا با شماره تلفن 6‏‏‏-32523355 تماس حاصل نمایند. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار