• امروز دوشنبه بیست و ششم آذر 1397 

جستجو در پایگاه

دوشنبه 27 دی 1395

با حضور مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان و رئیس اداره اجرایی شهرستان یزد و کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد، فرهنگی ، تحقیق و مالی نشست کمیته اجرای نیات موقوفات اداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزدبرگزار شد.