• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه


سند راهبرد مشارکت
۱- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت Responsiveمعرفی گردید.
۲-راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد بطور کامل ارائه شده است.
۳-راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.
۴-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
در سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.
۵-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در تارنماي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد ، سوالات متداول، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی (بله) و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.
۶-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي خدمات فناوري نیز وجود دارد.
مراجعین محترم همواره می توانند ديدگاه خود را از طریق درگاه این اداره و یا سامانه رسیدگی به شکایات و یا به صورت حضوری در روزهای دوشنبه هر هفته به این اداره کل انتقال دهید . همواره مشتاق دیدگاهها و نظرات شما هستیم